Keuken Kampioen Divisie luidt de noodklok

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft in samenwerking met de Coöperatie Eerste Divisie (CED) een aantal scenario’s als gevolg van COVID-19 ontwikkeld en de financiële impact daarvan op de Keuken Kampioen Divisie in kaart gebracht. De uitkomsten laten een zorgwekkend beeld zien, afhankelijk van het wel of niet toelaten van publiek vanaf 1 september 2020 of vanaf 1 januari 2021. Het te verwachten verlies wordt onder andere veroorzaakt doordat de baten 40% tot 50% zullen dalen, ondanks de eigen bezuinigingen van de clubs.

In samenwerking met de KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de betaald voetbal organisaties (BVO’s) worden diverse oplossingsmogelijkheden onderzocht om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. De sector zelf kan in haar kosten rond de 30% bezuinigen. Een fors loonoffer is voor de Keuken Kampioen Divisie zeer beperkt haalbaar vanwege het gemiddelde salaris van een speler in de Keuken Kampioen Divisie van €2.750 bruto per maand.

Verder wordt gewerkt aan vermindering van het minimum aantal contractspelers en het aanspreken van aandeelhouders en investeerders. Aan de gemeenten kan worden gevraagd de huren van de stadions kwijt te schelden, zolang er niet of zonder publiek wordt gespeeld. Het Nederlands voetbal speelt, met een omvang van maar liefst 1,2 miljoen leden, een prominente rol in onze samenleving op meerdere gebieden. Met name op het gebied van ontwikkeling, gezondheid, verbinding en economie.

De CED is samen met KNVB en Eredivisie in overleg met de overheid, gemeenten en alle overige stakeholders hoe het Nederlands profvoetbal deze storm kan overleven. Daarbij staat voor de CED één doel centraal: op 1 juli 2021 bestaan er nog steeds 34 BVO’s.

Het AG heeft van een tiental scenario’s de financiële impact op de Keuken Kampioen Divisie bepaald en voor elk van deze scenario’s geldt dat de consequenties van COVID- 19 grote impact heeft op alle twintig BVO’s actief in de Keuken Kampioen Divisie. De meest voordehand liggende scenario’s, gezien de COVID-19 ontwikkelingen, zijn:

  1. Het voetbalseizoen vangt aan op 1 september 2020 met publiek.
  2. Het voetbalseizoen vangt aan op 1 september 2020, publiek is welkom vanaf 1 januari 2021.
  3. Het voetbalseizoen vangt aan op 1 september 2020 (gehele competitie) zonder publiek.
  4. Het voetbalseizoen vangt aan op 1 januari 2021 (halve competitie) zonder publiek.
  5. Het voetbalseizoen 20/21 komt in z’n geheel te vervallen.

Ron van Oijen, voorzitter van het AG: “Het AG heeft met behulp van een aantal actuarissen diverse scenario’s uitgewerkt, omdat voor iedere branche geldt dat een organisatie goed moet voorbereid zijn op verschillende situaties. De verschillende scenario’s laten een te verwachten verlies zien variërend van 5 miljoen (een normaal scenario dat het publiek welkom is vanaf het begin) tot 60 miljoen, wanneer de gehele voetbalcompetitie niet doorgaat. Het is dus van groot belang dat bij ieder scenario plannen worden gemaakt die oplossingen bieden.”

Marc Boele, algemeen directeur CED: “Op basis van de scenario’s van het AG, zijn wij de afgelopen weken druk bezig geweest om samen met de BVO’s de impact van de verschillende scenario’s te bespreken. Met name de sponsorinkomsten, wedstrijdbaten en horecaopbrengsten lopen enorm terug. Iedere BVO in de Keuken Kampioen Divisie is inmiddels doordrongen van de ernst van de situatie. Vooral het spelen zonder publiek is een grote financiële aderlating. Hoewel het de drijfveer van de Keuken Kampioen Divisie is om te allen tijde wedstrijden in het bijzijn van publiek te spelen, is het momenteel vanwege gezondheidsredenen en algemeen maatschappelijk belang nog niet verantwoord dit te realiseren. Hier volgen we uiteraard de adviezen en richtlijnen van de overheid. Daarnaast gaan wij de komende vier maanden er alles aan doen om in overleg met instanties en betrokkenen, toe te werken naar een herstart van de competitie op 1 september met het, dan wel deels, toelaten van publiek. Anders zijn de gevolgen voor de Keuken Kampioen Divisie desastreus.”